יום שוק גלילי
לטעום את הגליל
סיור חדש ומפתיע בע'ג'ר