יום שוק גלילי
לטעום את הגליל
סיור טעימות מהכפר ע'ג'ר