בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

א. הגדרות

 1. אנה ואני – שם העסק של אילת שנהב ח.פ. מס' 024052268
 2. האתר – אתר אינטרנט https://www.annandme.co.il/
 3. מוצרים : המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. אספקת הסחורה:

דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים, ייתכן כי זמן האספקה יתארך מעבר לזמן האמור בשל אילוצי דואר ישראל.

 1. יום אספקת הסחורה: היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע"י הלקוחה.
 2. כתובת למשלוח דואר: הכתובת שצוינה בטופס ההזמנה ע"י המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.
 3. יום ביצוע ההזמנה: היום בו אושרה העסקה ע"י חברת Pay Pal  פיי פאל.
 4. לקוחה- גולשת באתר ו/או מבצעת הזמנה באתר ו/או מבצעת רכישה באתר.
 5. ימי עסקים-  מיום ראשון עד יום חמישי כולל בלבד. למען הסר ספק ימי העסקים אינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד.

ב. הוראות כלליות

 1. האתר משמש חנות וירטואלית למכירת מוצרים והוא בבעלות אילת שנהב ומנוהל על ידה.
 2. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, ההוראות יחולו גם על זכר.
 3. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אנה ואני במייל: shenhav@gmail.com
 4. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר זה הם המגדירים את הבסיס החוקי לגלישה באתר ולהזמנות ולרכישה דרכו והוא בלבד המסדיר את היחסים בין הלקוחה לבין אנה ואני.
 5. כל המבצעת שימוש באתר ו/או רכישה ו/או הזמנה ו/או גלישה באתר זה מצהירה ע"י פעולה זאת כי היא קראה תקנון זה וכן כי היא מסכימה לכל הוראותיו ו/או תנאיו של תקנון זה, וכי לא תהייה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או אנה ואני ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. אנה ואני שומרת לעצמה את הזכות לשנות ע"פ מידת הצורך ולשיקול דעתה בלבד את תקנון זה וההוראות החלות בו וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או התראה.
 7. רישומי המערכת ו/או המחשב של אנה ואני בלבד יהווה ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.
 8. מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ על פי הדין בישראל.
 9. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים המוצעים למכירה באתר ונקובים בשקלים חדשים.יובהר כי תעריפי משלוח בדואר רשום וב"דואר שליחים" יתווספו למחיר המוצר ו/או המוצרים בעת ביצוע ההזמנה ובהתאם לאופי ההזמנה.
 10. אנה ואני רשאית לעדכן את מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר זה על פי שיקול דעתה הבלעדי וכמו כן את תעריפי המשלוחים על פי הצורך ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או התרעה.
 11. אנה ואני רשאית להציע באתר מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות ו/או הגרלות בכל עת. יובהר כי הפסקת או החלפת אחד מאלו נתונים להחלטת אנה ואני בלבד  ואין מחויבת במתן הודעה מוקדמת .
 12. המחיר התקף להזמנה שבוצעה באתר יהיה המחיר שצוין באתר בעת תהליךהשלמת ההזמנה, היינו לאחר שהושלם תהליך התשלום באמצעות חשבון Pay Pal .
 13. אנה ואני אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המוצעים למכירה באתר והמוצרים שתמונותיהם מפורסמות באתר.
 14. אנה ואניאינה מתחייבת להחזיק כמות קבועה וזהה של המוצרים המוצעים למכירה באתר.
 15. תמונות המוצרים המופיעים באתר והמוצעים למכירה מהווים המחשה בלבד ואינן מחייבות את אנה ואני.
 16. אנה ואני עושה כל יכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר יוצג באופן השלם והמדויק ביותר ובשקיפות מלאה. למען הסר ספק, יובהר כי המידע המוצג באתר עלול להופיע ללא כוונת זדון ובתום לב באופן אינו מדויק ו/או שגוי. אנה ואני לא תישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם ללקוח בקשר עם מידע שגוי שיופיע באתר שלא כתוצאה של כוונת זדון.

 

ג. רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת מוצרים באתר תתאפשר ובכפוף להנחיות והתקנות הרשומות בתקנון זה.
 2. הזמנה שתבוצע באתר תהווה הצעה לרכישת המוצרים המפורטים באתר. קיבול ההזמנה ע"י אנה ואני תעשה רק עם קבלת אמצעי התשלום והשלמתו.
 3. התשלום עבור רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר יכול להתבצע הבאות בלבד: דרך חשבון Pay Pal .
 4. יובהר, כי אנה ואני שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את דרכי אמצעי התשלום האפשריים באתר ע"פ שיקול דעתה בלבד וללא צורך במתן הודעה מקודמת ו/או התראה.
 5. היה והוסיפה אנה ואני אפשרות לתשלום באמצעי נוסף, יחולו ההנחיות וההוראות המופיעות בתקנון זה גם עליו.
 6. עם ביצוע ההזמנה, לאחר אישור העסקה ע"י Pay Pal תשלח אלייך הודעה בדבר אישור העסקה.
 7. הודעה בדבר אישור עסקה אינה מחייבת את אנה ואני לספק לך את המוצרים שהזמנת והיא רק מעידה שפרטי ההזמנה ופרטי האשראי התקבלו ונקלטו במערכת האתר.
 8. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזנת בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי אנה ואני יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות.
 9. במקרה שבו לא תאושר העסקה ע"י חברת Pay Pal תקבלי הודעה בנושא ותתבקשי לספק אמצעי תשלום אחר או לבטל את ההזמנה.
 10. במקרה של ניסיון לרכישת מוצר שאזל מהמלאי וטרם עודכן באתר המידע אודות היותו חסר, אנה ואני לא תהייה חייבת לספק את המוצר ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה מצדך ו/או מי מטעמך בעניין זה. לעניין זה יובהר כי אין לפרש את ההודעה בדבר אישור עסקה שנשלח אלייך מאת אנה ואני לאחר ביצוע רכישה באתר כמחייבת את אנה ואני לספק את המוצרים שנרכשו והודעה זו הינה בגדר אישור קליטת ההזמנה במערכת האתר בלבד .
 11. יובהר כי אישור פעולת הרכישה באתר מותנה בהמצאות המוצר הנדרש במלאי מחסני אנה ואני במועד ההזמנה ו/או מועד ההספקה.
 12. במקרה שבו הושלמה ההזמנה באתר ע"י הזנת פרטי התשלום ויתברר כי המוצר המופיע בהזמנה חסר במלאי, יבוטל החיוב. במקרה שבוצע התשלום בפועל של סכום ההזמנה, יוחזר לך הסכום המלא בעבור ההזמנה ו ו/או יינתן לך זיכוי על פי בחירתך.
 13. מניין הימים לביצוע המשלוח יחל ביום בו אושרה העסקה ע"י חברת .Pay Pal

 

ד. אספקה ושילוח

 1. המוצרים יישלחו באמצעות דואר רשום של דואר ישראל בטווח זמן האספקה המופיע בתקנון זה או לפי טווח האספקה שנמסר על ידי אנה ואני בכתב במועד המכירה, המאוחר מביניהם.
 2. הזמנות יארזו ויצאו למשלוח תוך 4 ימי עסקים ממועד אישור העסקה מחברת Pay Pal לכל המאוחר.
 3. משלוח אשר מתבצע באמצעות דואר רשום צפוי להתקבל אצל הלקוח בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור העסקה. אנה ואני לא תהיה אחראית לכל עיכוב אשר נגרם כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה, לרבות אילוצי דואר ישראל.
 4. אזורי החלוקה של האתר כפופים לאזורי החלוקה של דואר ישראל. במקרה של הזמנה למשלוח לאזור שמחוץ לאזורי החלוקה, יהיה ביצוע ההזמנה לאותו אזור נתון לשיקול דעתה הבלעדי של אנה ואני ואין היא מחייבת לספק לאזורים אלו.
 5. במקרה שבו בוצעה הזמנה מחוץ לאזורי החלוקה אנה ואני תיצור קשר עם המזמינה ותעדכן אותה על כך. הצדדים ינסו להגיע לפתרון הולם. יובהר כי במקרה שבו לא ימצא פתרון למשלוח תבוטל ההזמנה, גם היא נקלטה במערכת האתר, והלקוחה תהייה מנועה מלטעון כל טענה בעניין זה.
 6. אנה ואני אינה אחראית על עיכובים במועדי האספקה אשר תלויים בגורמים שאינם בשליטתה, אך תעמוד לרשות לקוחותיה בכל בעיה שתיווצר ותפעל כמיטב יכולתה הסבירה לפתור את הבעיה.
 7. אנה ואני תספק אך ורק מוצרים שנתקבל עליהם אישור תשלום מחברת Pay Pal.
 8. מועדי האספקה המופיעים בתקנון זה ובאתר אינם חלים על מוצרים אשר אזלו מהמלאי של אנה ואני.
 9. עלויות שילוח אם יהיו כאלו, יתווספו בהתאם לסוג השילוח שבחרה הלקוחה במעמד התשלום בעמוד הקופה באתר.
 10. במקרה של עיכוב במועד האספקה על הלקוחה לעדכן באופן מיידי את אנה ואני לצורך בירור וקביעת מועד חדש לאספקה.
 11. אנה ואני לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים כתוצאה מכוח עליון, מצב בטחוני, נזקי טבע ו/או כל אירוע מסוג אחר אשר אינו תלוי ב אנה ואני.
 12. אנה ואני שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרכי השילוח המופיעים באתר ו/או להוסיף דרכי שילוח חדשות וכל זאת ללא הודעה מוקדמת והוראות תקנון זה יחולו גם עליהן.
 13. ביצוע הזמנה באתר יהווה ראיה חלוטה לאישור וקריאת תקנון זה ומהווה הצהרה כי לא תהייה למזמינה כל טענה נגד אנה ואני ו/או מי מטעמה עקב שיבושים באספקה.

 

ה. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
 2. כל לקוחה תהייה רשאית לבטל את הזמנתה ובתנאי שהביטול נעשה בכפוף להוראות החוק.
 3. מוצרים אשר הוצעו למכירה שלא בגדר הנחות ו/או מבצעים ו/או הגרלות ו/או כל הטבה מסוג אחר, ניתן יהיה להחזיר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר .
 4. מוצרים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או מכירות ניתן יהיה להחזירם תוך 2 ימי עסקים מיום קבלתם וזאת בכפוף להוראות החוק.
 5. עסקה אשר התקבלה בגינה בקשת ביטול וטרם יצאה ההזמנה לשילוח, תבוטל ע"י אנה ואני ללא חיוב כספי כולל דמי המשלוח. יובהר כי זיכוי כספי יינתן ע"פ הקבוע בחוק.
 6. עסקה אשר התקבלה בגינה בקשת ביטול לאחר שיצא המוצר לשילוח, תבוטל ע"י אנה ואני אך ורק לאחר הגעת הפריט בחזרה אל מחסני אנה ואני ויינתן בגינה זיכוי כספי מלא למעט עלות המשלוח.
 7. הלקוחה תשלח בחזרה את המוצר על חשבונה.
 8. במידה והלקוחה רוצה להחליף מוצר, היא תשלח את המוצר למחסני אנה ואני על חשבון אנה ואני והמוצר החלופי יישלח אליה על חשבון אנה ואני. (בקנייה מעל 69 ש"ח)
 9. יראו את הקריטריונים הבאים כמחייבים כתנאי לקבלת הזיכוי:
 10. המוצר יוחזר למחסני אנה ואני ללא פגם ו/או נזק, במצב פיזי זהה למצבו כפי שנשלח ללקוחה ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.
 11. תצורף למוצר חשבונית מס/קבלה מקורית, כפי שהתקבל בידי הלקוחה.
 12. לעניין זה יובהר, כי במידה ולא יוחזר המוצר במצב ובתנאים המדויקים כאמור לעיל, לא ייתן זיכוי כספי ו/או שובר זיכוי ו/או כל סוג אחר של זיכוי. למען הסר ספק, לצורך קביעת מצב המוצר המוחזר ולצורך מתן זיכוי כספי ו/או שובר להחלפה תהיה אנה ואני המוסמכת היחידה והבלעדית לקבוע את מצב המוצר בהתאם לתנאים בסעיף 8 לעיל.
 13. לעניין פגם שנמצא במוצר לאחר שיצא ממחסני אנה ואני ונשלח אל הלקוחה, ולא התקבלה הודעה אצל אנה ואני בדבר היותו של המוצר פגום, בתוך 24 שעות מרגע קבלתו בידי הלקוחה, יהווה הדבר הוכחה כי לא נפל פגם במוצר וללקוחה לא תהייה כל טענה כנגד אנה ואני בדבר קיומו של פגם במוצר.
 14. היה ואושר ביטול העסקה ע"י אנה ואני, יבוצע הזיכוי בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה בלבד ובאותם תנאים בהם בוצעה עסקת הרכישה.
 15. בקשה לביטול עסקה תתבצע ע"י העברת הבקשה לאנה ואני באמצעות שליחת דואר אלקטרוני.
 16. ביצוע ביטול עסקה מול חברת האשראי יהיה כפוף ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי ואנה ואני תעשה כל שביכולתה על מנת לוודא טיפול מהיר ויעיל של חברת האשראי.

 

ו. אחריות אנה ואני

 1. אנה ואני ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמינה ו/או לרוכשת ו/או ללקוחה ו/או למשתמשת ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר או באמצעותו שלא ע"פ תקנון זה- תהה עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את אנה ואני.
 3. תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים ו/או הבדלים בין אם בגוון ו/או בגודל ובכל קריטריון אחר בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, ולאנה ואני לא תהא כל אחריות בעניין זה כלפי הלקוחה. יובהר כי אנה ואני תפעל כמיטב יכולתה הסבירה על מנת למנוע שינויים והבדלים כאמור.
 4. בשום מקרה לא תישא אנה ואני באחריות כלשהי, בסכום העולה על ערך המוצר ו/או המוצר שנרכש וסכום הרכישה של ההזמנה יהווה תקרת פיצוי מירבי שייפסק לטובת הלקוחה כנגד כל נזק שייגרם ללקוחה .
 5. אנה ואני לא תהייה אחראית לכל נזק שייגרם למוצר או לצד ג' כתוצאה של שימוש שתעשה הרוכשת הלקוחה או מי מטעמה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או אנה ואני לרבות ניקוי שלא בהתאם להוראות הכביסה ו/או כל שימוש אחר.
 6. זכות הלקוחה במקרה של רכישת מוצר פגום יהיה קבלת זיכוי כספי בסכום הרכישה בלבד ובתנאי שהוא כפוף לתקנות אלו או קבלת שובר זיכוי לרכישה חדשה.

 

ז.  קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר אנה ואני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של אנה ואני בלבד.
 2. זכויות אלו חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, טקסטים, תמונות וכיו"ב ללא קבלת רשותה המפורשת מראש ובכתב של אנה ואני.
 4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר זה, בבסיס הנתונים של האתר, ברשימת המוצרים או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמתה של אנה ואני מראש ובכתב.
 5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר זה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו וכיו"ב, ללא הסכמתה של אנה ואני בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה באם תינתן. יובהר, כי בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 6. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), בין אם גלויה או סמויה, ואין לבצע קישור "עמוק" (קישור לעמודים המצויים בתוכו), אלא לעמוד הבית בלבד.
 7. השם אנה ואני וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר בין אם רשומים ובין שלא, הם כולם רכושה של אנה ואני בלבד ולא יעשה בהם שימוש, ישיר או עקיף , ללא הסכמת אנה ואני בכתב ומראש.
 8. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 9. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של אנה ואני.
 10. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 11. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 12. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 13. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

ח. מדיניות פרטיות

 1. יובהר כי מסירת פרטים אישיים נעשית ע"פ רצון הלקוחה בלבד ולעניין זה יראו במילוי הפרטים האישיים בטופס המכוון ע"י הלקוחה כהסכמתה למסירתם.
 2. מטרת מסירת הפרטים הינה לאפשר לאנה ואני לספק את המוצרים ללקוחה.
 3. במסגרת מדיניות אנה ואני מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמת המשתמש עצמו, וזאת למעט במקרים הבאים:

א. שימוש בפרטי הלקוחה וכל מידע אודותיה המצוי בידי האתר לשם התקשרות עימה.

ב. במקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוחה לבין אנה ואני שתחייב חשיפת פרטי הלקוחה עפ"י דין ו/או לצורך הליכים משפטיים.

ג. במקרה והלקוחה תבצע פעולות המהוות עבירה פלילית ובניגוד לדין.

ד. במקרה בו הלקוחה תפר את הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

ה. במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה לאנה ואני למסור את הפרטים של הלקוחה לצד ג'.

ו. במקרה בו אנה ואני תמכור ו/או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג', ובלבד שאותו צד ג' יקבל על עצמו כלפי הלקוחה את הוראות מדיניות הפרטיות.

ז. במקרה בו יוחלט על העברת הגבייה ו/או צורת התשלום ו/או שירות הלקוחות של האתר לצד ג' ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מצד ג', יועבר לאותו צד ג' אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להתחייבות צד ג' לשמור על מאגר המידע.

 1. אנה ואני נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אנה ואני לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחה ו/או למי מטעמה .
 2. אבטחת המידע האישי של הלקוחה חשובה לאנה ואני ומהווה נר לרגליה, לצורך כך אנה ואני נוקטת בצעדים מרביים כדי להגן על הנתונים האישים הנשלחים באמצעות האתר, מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשת, גילוי, שינוי או הרס.
 3. יחד עם זאת, לצערה של אנה ואני לא ניתן לשלול שיבושים אפשריים באופן מוחלט, ע"כ מצהירה הלקוחה ונותנת בזאת הסכמתה, כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לתביעה כנגד אנה ואני ו/או מי מטעמה במקרה של נזקים שייגרמו מתקלות ו/או שיבושים כאמור.
 4. פרטי ההתחברות/התקשרות של הלקוחה לשירותים הניתנים באתר הינם אישיים ואין להעבירם לצד ג'. על הלקוחה האחריות והחובה לדאוג שפרטים אלו לא ייחשפו ולעדכן את אנה ואני במקרה בו קיים חשש שהפרטים אכן נחשפו.
 5. אנה ואני מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע הפרטי של לקוחותיה ללא הרשאתן אלא אם כן הדבר נדרש ע"פ דין או בכדי למנוע שימוש לרעה.
 6. אנה ואני עושה מאמץ לספק למזמינה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, אנה ואני אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אנה ואני, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל אנה ואני או אצל מי מספקיה.
 7. בהתאם לחוק הספאם בישראל רשאית כל לקוחה של אנה ואני לבקש שלא לקבל מידע פרסומי ו/או הודעות פרסומיות וזאת ע"י הודעה לאנה ואני באמצעות שליחת אי-מייל ו/או יצרית קשר טלפוני.
 8. יודגש כי אנה ואני לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
 9. האתר עשוי להשתמש ב"cookies" (עוגיות) לצורך תפעולו השותף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים, וזאת בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של הלקוחות ולצורכי אבטחת המידע. טכנולוגית ה- cookiesהינה סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies . חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה- cookies של האתר.
 10. הגנה מיוחדת על קטינים: האתר אינו אוסף ביודעין מידע אישי לגבי קטינים, אלא באישור הורה / אפוטרופוס. במידה ויש ללקוחה סיבה להניח או להאמין, כי קטין סיפק פרטים אישיים באתר, מתבקשת הלקוחה לפנות לאנה ואני ואנה ואני תשתדל למחוק את המידע ממסדי הנתונים שלנו.